Beautifulbg.com: Бижута със смисъл и сила

Надя Василева, дизайнер, създава накити, които с удоволствие носим и подаряваме

Красивите, стилни бижута винаги са желан подарък, но когато те са от Beautifulbg.com, получавате много повече. Ръчно направени от естествени полускъпоценни камъни и минерали, и перли, те са заредени с положителна енергия и имат силата да преобразят живота и настроението. Очарованието им е толкова силно, че абонаментната услуга с кутия-изненада със специално селектирани бижута от Beautifulbg.com става все по-популярна. Надя Василева, дизайнер за Beautifulbg.com, разказва повече.

С какви вибрации трябва да бъдат заредени бижутата, които подаряваме за Коледа и Нова година, според Beautifulbg.com?

Всеки предмет има своята енергия и е много важно, когато подаряваме бижу, да го изберем с желание и да го поднесем с любов, за да зарадваме наистина човека, на когото го подаряваме, и бижуто да му носи късмет. Когато избираме бижу за подарък е важно да познаваме добре човека, на когото ще го подарим – предпочитанията му, характера, стила на обличане, зодията и т.н. Ние, от Beautifulbg.com, имаме серия бижута за Коледните празници, бижута от полускъпоценни камъни и минерали според зодията, според вида на полускъпоценния камък, и много други интересни авторски модели.

Защо да подарим на себе си или близък човек някоя от Вашите кутии-изненада?

Нашите кутии изненада са изключително харесвани от нашите клиенти! Истината е, че ние винаги много се вълнуваме, когато създаваме тези кутии за всеки наш клиент. Бижутата, които слагаме вътре, са добре подбрани, пакетирани с любов и внимание към най-малкия детайл, за да доставят максимална радост. Придружени са с индивидуално писмо към всеки клиент, за да знае той, че е специален за нас. Преди да създадем кутията BEAUTIFULBG BOX, задаваме някои уточняващи въпроса за профила на клиента, за да може той да получи бижута, които наистина ще са по негов вкус и изненадата за него да е вълнуваща и приятна.

Къде откривате творческо вдъхновение, когато започвате работа по дизайна на ново бижу?

Изработването на бижута е моя страст и вдъхновение от години. Когато видя материали за изработка на бижута, веднага мога да си представя някое красиво творение от тях. Сякаш виждам части от пъзел и знам къде да сложа всяка от тях. Вдъхновява ме работата с полускъпоценните камъни, идеята да създавам нещо красиво и доволните клиенти, които караме да се чувстват красиви и уверени с нашите бижута.

sales@beautifulbg.com

www.beautifulbg.com

Линк към сайта на Vagabond с интервюто

Nadya Vasileva, designer, creates pieces that we love to wear and give as gifts

bracelet with white pink agate.jpg

Bracelet with white and pink agate

Beautiful, stylish pieces of jewellery are always wanted gifts, but when they come from Beautifulbg.com, you get a lot more. Handmade of natural semiprecious stones and minerals, and pearls, they are charged with positive energy and have the power to transform one's life and mood. Their charm is so strong that the conscription service for a box with Beautifulbg.com surprises is getting more popular by the day. Nadya Vasileva, designer for Beautifulbg.com, tells more.

What vibes should have the jewellery that we give for Christmass and the New Year, according to Beautifulbg.com?

Each object has its own energy and it is crucial when giving a piece of jewellery as a gift to choose it with enthusiasm and to give it with love to make the receiver truly happy and to allow the piece to bring them luck. When we choose jewellery as a gift, it is important to know really well the person who is going to wear it – their preferences, character, fashion style, star sign, etc. We, at Beautifulbg.com, have a special series of jewellery for the Christmas holidays, jewellery of semiprecious stones and minerals according to the star sign, pieces according to the type of the stone and many more interesting author's models.

Why should we give to ourselves or a loved one some of your surprise boxes?

Our surprise boxes are exceptionally popular with our clients! Truth to be told, we get excited for every single box that we create for each of our clients. The pieces of jewellery that we put inside are carefully selected, and packaged with lots of love and attention to the tiniest detail to give as much joy as possible. They come with an individual letter so that each client is aware of how important they are for us. Before we create the particular BEAUTIFULBG BOX, we ask some clarifying questions. This helps us to give our clients the jewellery that they will really like, and that the surprise will indeed be exciting and pleasant.

Where do you find creative inspiration when starting work on the design of a new piece of jewellery?

Making jewellery has been my passion and inspiration for years. When I see materials for jewellery making, I can immediately imagine something beautiful made of them. It is as if I am seeing pieces of a jigsaw puzzle and I know where to put each of them. I am inspired by working with semiprecious stones, the idea of creating something beautiful and the satisfied clients that we make feel beautiful and confident with our jewellery.

0988 314 788

sales@beautifulbg.com

www.beautifulbg.com